Ismerd meg a Kis-Balaton titokzatos világát! 

✨ Berek Mesék hírlevél ✨

Kányavári Kenutúra logo

Adatvédelmi tájékoztató, személyes adatok védelme

I. Általános rendelkezések

 

A személyes adatok adatkezelője az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbá csak: „GDPR”) szóló 4. cikkének 7-es pontja értelmében az adatkezelő kapcsolatteremtő adatai: A Kányavári Kenutúra / www.kanyavarikenutura.hu; Fekete Ákos E.V. (adószám: 75251703-1-40, cím: 8360 Keszthely, Rákóczi u. 58., cégjegyzékszám: 56894987); ‭+36 30 953 0374‬; kanyavarikenutura@gmail.hu;

 

Személyes adatoknak nevezünk minden az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információt; az azonosítható természetes személy olyan természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különös tekintettel egy adott azonosítóra, például névre, azonosítószámra, helyadatra, hálózati azonosítóra vagy egy, vagy több specifikus tényező, élettani, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi tényező segítségével.

 

Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái:

 

Az adatkezelő az Ön által nyújtott személyes adatokat, vagy az Ön rendelésének teljesítése folyamán kapott személyes adatokat dolgozza fel.

 

Az adatkezelő az Ön azonosító, kapcsolatteremtő adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen adatokat dolgozza fel.

 

III. A személyes adatfeldolgozás törvényes oka és célja:

 

A személyes adatfeldolgozás törvényes oka:
– az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés b) pontja szerint,
az adatkezelő jogos érdeke direkt marketing nyújtásához (üzleti hirdetmények és hírlevelek küldéséhez) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében,
– az Ön hozzájárulása az adatfeldolgozáshoz direkt marketing nyújtása céljából (üzleti hirdetmények és hírlevelek küldéséhez) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja együtt a 480/2004 számú az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény 7. § (2) bekezdése értelmében, abban az esetben, ha nem történt áru vagy szolgáltatás rendelése.

 

A személyes adatfeldolgozás célja:
– az Ön megrendelésének teljesítése, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelésnél szükséges személyes adatokat feltüntetni a sikeres teljesítés érdekében (név, lakcím, kapcsolat). A személyes adatok rendelkezésre bocsátása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez nélkülözhetetlen követelmény, személyes adatok hiányában nem lehetséges a szerződés megkötése vagy teljesítése az adatkezelő oldaláról.

 

Az adatkezelő oldaláról bekövetkezik automatizált döntéshozatal a GDPR 22. cikke értelmében. Ilyen feldolgozáshoz Ön kimondott beleegyezését adta.

 

IV. Adatmegőrzési időszak

 

Az adatkezelő megőrzi a személyes adatokat:

– az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartamra, valamint a szerződéses kapcsolatokban fennálló jogok gyakorlására (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).

– addig, amíg a marketing céljából való személyes adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulás nem kerül visszavonásra, leghosszabban 10 évig, ha a személyes adatfeldolgozás beleegyezés alapján történik.

 

Az adatmegőrzési időszak leteltével az adatkezelő a személyes adatokat törli.

 

V. A személyes adatok igénybevevői (az adatkezelő alvállalkozói)

 

A személyes adatokat igénybevevő személyek:
– részt vesznek a szerződés alapján szállított áruk/szolgáltatások/kifizetések végrehajtásában

– biztosítják a foglalási rendszer szolgáltatását és további túraszervezéshez kapcsolódó szolgáltatásokat

– biztosítják a marketing szolgáltatásokat

 

Az adatkezelő nem szándékozik a személyes adatokat továbbítani harmadik országnak (az EU-n kívül) vagy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok igénybevevői harmadik országokban a cloud szolgáltatások nyújtói.

 

VI. Az Ön jogai

 

A GDPR által szabott feltételek alapján Ön rendelkezik:
– hozzáférési joggal személyes adataihoz a GDPR 15. cikke értelmében.
– joggal a személyes adatok védelmére a GDPR 16. cikke, illetve az adatkezelés korlátozására a GDPR 18. cikke értelmében.
– joggal a személyes adatok törléséhez a GDPR 17. cikke értelmében.
– tiltakozáshoz való joggal a feldolgozással szemben a GDPR 21. cikke értelmében és
– adathordozhatósághoz való joggal a GDPR 20. cikke értelmében.
– joggal az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásához írásban vagy elektronikus úton az adatkezelő jelen feltételek III. cikkében feltüntetett címén vagy e-mail címén.

 

Továbbá jogában áll panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságon abban az esetben, ha úgy véli, hogy az Ön személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértettek.

 

VII. A személyes adatvédelem biztosításának feltételei

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatvédelem biztosítása érdekében meghozott minden technikai és szervezési intézkedést.

 

Az adatkezelő technikai lépéseket tett az írásos formájú adattárak és személyes adattárak biztosításához.

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok csak általa meghatalmazott személyek számára hozzáférhetők.

 

VIII. Záró rendelkezések

 

Az internetes rendelési űrlapon keresztül elküldött megrendeléssel Ön megerősíti, hogy a személyes adatvédelem feltételeivel megismerkedett és ezt teljes egészében elfogadja.

 

Ezeket a feltételeket elfogadja azáltal, hogy az internetes űrlapon a beleegyezést kipipálja. A beleegyezés kipipálásával megerősíti, hogy a személyes adatvédelem feltételeivel megismerkedett és ezeket teljes egészében elfogadja.

 

Az adatkezelő jogosult ezeket a feltételeket megváltoztatni. A személyes adatvédelem új feltételeit közzéteszi honlapján és ezzel egyidejűleg a feltételek új változatát elküldi az Ön e-mail címére, melyet Ön az adatkezelőnek megadott.

 

Ezek a feltételek 2023.05.01-től léptek hatályba.